การมีผลใช้บังคับย้อนหลังของกฎหมายภาษีอากรไทย.

By: วิไลลักษณ์ ศรีสุขใสMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2554 [2011]ISSN: 1906-2850Other title: Retrospectivity of taxation lawSubject(s): ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | กฎหมายย้อนหลัง -- ไทย In: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 4, 3 (ม.ค. 2554) 127-134
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305