ปัญหาภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้องกับการโอนสินทรัพย์ และหนี้สินในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ.

By: อพาลินท์ ลิ้มธเนศกุลMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2554 [2011]ISSN: 1906-2850Subject(s): การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | รัฐวิสาหกิจ -- ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | การโอนสิทธิ์เพื่อผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ -- ไทย In: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 4, 3 (ม.ค. 2554) : 191-197
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305