การประยุกต์ใช้โปรแกรมแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับกระบวนการสร้างพลังของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ที่มีต่อการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลเพี้ยราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์.

By: วรรณะ ชูศรีขาวContributor(s): ชัยยง ขามรัตน์ | ไพศาล วรสถิตย์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2554 [2011]ISSN: 1685-6481Other title: Application of protection motivation theory and empowerment program on dengue hemorrhagic fever control for family health leaders in tambon Pearram, Mueang district, Surin provinceSubject(s): ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย -- สุรินทร์ In: วารสารควบคุมโรค 37, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2554) 38-46 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305