โอกาสทางการค้า SMEs ไทยในกัมพูชา.

By: Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English, Thai Publication details: 2554 [2011]ISSN:
  • 0125-233X
Subject(s):
Contents:
ชื่อฉบับ : Step change Asia : คำตอบของธุรกิจไทย.
In: วารสารบริหารธุรกิจ ฉบับพิเศษ เนื่องในวาระครบรอบ 73 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2554) 100-128 :ตาราง.
Item type: Journal article
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Professor Sangvian Indaravijaya Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Holdings: Faculty of Journalism and Mass Communication Library
Holdings: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)

ฉบับพิเศษเนื่องในวาระครบรอบ 73 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554.

ชื่อฉบับ : Step change Asia : คำตอบของธุรกิจไทย.

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาอังกฤษและภาษาไทย.

Share this title:

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305