การเตรียมความพร้อมของกรมสรรพากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

By: เกษราพรรณ ฉัตรพัฒนศิริMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 0125-5991Subject(s): ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | ภาษีอากร -- นโยบายของรัฐ -- ไทย | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ In: สรรพากรสาส์น 59, 3 (มี.ค. 2555) 16-26 :ตาราง, ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305