ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล : อย่าเปิดโอกาส ให้สรรพากรใช้อำนาจประเมินมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษาฎากร

By: เพิ่มบุญ แก้วเขียวMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 0125-6580Subject(s): ภาษีอากร -- ไทย | ภาษีเงินได้ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | รัษฎากร -- ไทย In: เอกสารภาษีอากร 31, 368 (พ.ค. 2555) 93-104
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Holdings: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6787/2522 บริษัทเอ็ม เค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด โจทก์ และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.78/2541 เรื่องขอบเขตการใช้อำนาจตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305