อายุความการฟ้องผู้ค้างชำระภาษีเป็นบุคคลล้มละลาย.

By: ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรมContributor(s): ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรมMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 0125-6580Subject(s): ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | ล้มละลาย -- ไทย In: เอกสารภาษีอากร 31, 368 (พ.ค. 2555) 115-118
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Holdings: Puey Ungphakorn Library (Econ.)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1041/2553.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305