ผลของการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง.

By: ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์.
Contributor(s): ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน์ | วัฒนา พันธุ์ศักดิ์ | นิตยา มีหาดทราย.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2554 [2011]ISBN: 0125-8885.Other title: Effects of an empowerment program on self-care agency for elders with hypertension.Subject(s): ความดันเลือดสูง -- การป้องกันและควบคุม In: วารสารพยาบาลศาสตร์ 29 ฉ.พิเศษเล่ม 2 (ก.ค.-ก.ย. 2554) 93-102 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305