การอ้างถึงวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศในวิทยานิพนธ์สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

By: รัชนีกรณ์ อินเล็ก.
Contributor(s): ละออ ข้อยุ่น | ยุพา ดวงพิมพ์ | วัชรีวรรณ มัฆวิมาลย์ | มุกดา ดวงพิมพ์.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2555 [2012]ISSN: 0859-015x.Other title: Cited journals in foreign languages in thesis of the humanities and social sciences graduate students, Khon Kaen university.Subject(s): การอ้างถึงทางบรรณานุกรม | วารสาร -- การศึกษาการใช้ | วารสารอิเล็กทรอนิกส์ -- การศึกษาการใช้ | ค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิง In: อินฟอร์เมชั่น 19, 1 (ม.ค. - มิ.ย. 2555) 53-63
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305