ไม่มีสงครามกระบวนทัศน์ในการเมืองเปรียบเทียบ.

By: ไชยวัฒน์ ค้ำชูContributor(s): นิธิ เื่นื่องจำนงค์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISBN: 0125-135XSubject(s): การเมืองและการปกครอง | การเมืองแบบพฤติกรรมศาสตร์ In: รัฐศาสตร์สาร 33, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2555) 1-56 :ภาพประะกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Professor Direck Jayanama Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305