สภาพคล่อง ประสิทธิภาพ ความสามารถในการทำกำไร และผลประกอบการของราคาหุ้นสามัญของธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : นัยจากอัตราส่วนทางการเงิน.

By: วาสนา จีนะวัฒน์Contributor(s): ธันยกร จันทร์สาส์น | ศุภเจตน์ จันทร์สาส์นMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2554 [2011]ISSN: 1685-4322Other title: Liquidity, efficiency, profitability and the common stock price performance of commercial banks listed in the Stock Exchange of Thailand : implication from financial ratiosSubject(s): ธนาคารพาณิชย์ -- ไทย | สภาพคล่องของธนาคาร -- ไทย -- วิจัย In: BU academic review 10, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2554) 273-281 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305