สถานการณ์การดื้อยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ศูนย์ประกันสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา.

By: นงลักษณ์ นามประเทืองMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISBN: 0125-6882Other title: Situation of antiretroviral resistance in people living with HIV/AIDS at Queen Savang Vadhana Memorial hospitalSubject(s): การรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพรุนแรง | การดื้อยา -- การวินิจฉัย In: วารสารโรงพยาบาลชลบุรี 37, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2555) 57-62 :ภาพประกอบ, ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย ; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305