อนาคตประเทศไทยระยะยาวจะเป็นอย่างไร.

By: จีระ หงส์ลดารมภ์, 2488-Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 1685-618xSubject(s): การร่วมค้า -- กลุ่มประเทศอาเซียน | ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2554-2555 In: Engineering today 10, 113 (พ.ค. 2555) 86-87 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305