การให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอ็ชไอวีด้วยยาต้านไวรัสภายหลังเข้าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2 ปี.

By: ศันสนีย์ สมิตะเกษตรินContributor(s): สุธิดา วรโชติธนัน | ชญาภา ไตรวิชญ์สกุล | วาสนา นิ่มวรพันธุ์ | กฤตยา โยธาประเสริฐ | จิตรา อ่อนน้อมMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2554-2555 [2011-2012]ISSN: 0857-8575Other title: Antiretroviral care and treatment service for PLWHA under national health security program, Thailand for 2 yearsSubject(s): กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การรักษาด้วยยา | ผู้ป่วย -- พฤติกรรมสุขภาพ In: วารสารโรคเอดส์ 24, 1 (ต.ค. 2554 - ม.ค. 2555) 9-22 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305