รูปแบบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนขององค์กรบริหารส่วนตำบลเขาชายธง จังหวัดนครสวรรค์.

By: สายรุ้ง จันทรปราสาทContributor(s): ฐิติพร วงศ์ศิริอำนวย | เอื้อมขวัญ จันเต็มMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2554 [2011]ISSN: 1685-6481Other title: AIDS prevention and control pattern in Khochithong sub district administrative organization Nahon Sawan provinceSubject(s): กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย | การมีส่วนร่วมของชุมชน -- ไทย In: วารสารควบคุมโรค 37, 4 (ต.ค. - ธ.ค. 2554) 253-259 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305