การพัฒนาระบบบริการและพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษาแบบคู่สามีภรรยาภายใต้โครงการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV จกแม่สู่ลูกสาธารณสุขเขต 15-16

By: ลักษมี มะโนวงศ์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISBN: 0859-5453Other title: Developing a model of coule counseling service system for the prevention of HIV from mother to child transmission program in the 15-16 public health regionSubject(s): การติดเชื้อเอชไอวี -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย In: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 35, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2555) 67-78 :ตาราง
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย ; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305