การมีส่วนร่วมในยุทธวิธีที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันโรคไข้เลืิอดออกของประชากรตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ.

By: ชาญชุติ จรรยาสัณห์Contributor(s): ศักดิ์ชัย สามเตี้ย | ดุสิต สุจิรารัตน์ | โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2554 [2011]ISSN: 0125-1678Other title: The participation on dengue prevention tactics utilized by residence within TaiBan Sub-District Muang Samut Prakan District Samut Prakan provinceSubject(s): ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย | การมีส่วนร่วมของชุมชน -- ไทย -- สมุทรปราการ In: วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับพิเศษ 84 พรรษาพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (5 ธ.ค. 2554) 64-75 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305