พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บังคับกับการประเมินผลและการอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากรเพียงใด?

By: ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรมContributor(s): ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรมMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 0857-2992Subject(s): กฎหมายปกครอง -- ไทยOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: บทบัณฑิตย์ 68, 2 (มิ.ย. 2555) 1-27
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305