พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บังคับกับการประเมินผลและการอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากรเพียงใด?

By: ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
Contributor(s): ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2555 [2012]ISSN: 0857-2992.Subject(s): กฎหมายปกครอง -- ไทยOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: บทบัณฑิตย์ 68, 2 (มิ.ย. 2555) 1-27
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305