ไขความเข้าใจเรื่องฮอร์โมนพืช

Contributor(s): กองบรรณาธิการ (วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ)Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 1905-5080Subject(s): ฮอร์โมนพืช | ฮอร์โมน | การเจริญเติบโต (พืช) -- อัตราควบคุม | สารควบคุมการเจริญเติบโต | สารเคมีทางการเกษตร | สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
Contents:
เพิ่มผลผลิตฮอร์โมนพืชแบบธรรมชาติ
ฮอร์โมนพืชในน้ำหมักจากพืชและสัตว์ / อานัฐ ตันโช.
ฮอร์โมนพืชจากน้ำหมักชีวภาพ / นันทนิตย์ อนุศาสนะนันท์.
ฮอร์โมนพืช ทำเองได้ผสานพลังหลากหลายสูตร เพิ่มผลผลิตเกษตรปลอดสารเคมี / นันทนิตย์ อนุศาสนะนันท์.
เปลี่ยนของเหม็นในเป็นของหอมติดดอก ออกนิกฤดู ด้วยฮอร์โมนรกหมู / นันทนิตย์ อนุศาสนะนันท์.
พืชผักโตใหญ่ใบสวย / นันทนิตย์ อนุศาสนะนันท์.
ฮอร์โมนพืช / ทอง ธรรมดา.
In: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ 15, 2 (2555) 21-68 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

เรื่องประจำฉบับ

น.25 เพิ่มผลผลิตฮอร์โมนพืชแบบธรรมชาติ

น.28 ฮอร์โมนพืชในน้ำหมักจากพืชและสัตว์ / อานัฐ ตันโช.

น.34 ฮอร์โมนพืชจากน้ำหมักชีวภาพ / นันทนิตย์ อนุศาสนะนันท์.

น.38 ฮอร์โมนพืช ทำเองได้ผสานพลังหลากหลายสูตร เพิ่มผลผลิตเกษตรปลอดสารเคมี / นันทนิตย์ อนุศาสนะนันท์.

น.50 เปลี่ยนของเหม็นในเป็นของหอมติดดอก ออกนิกฤดู ด้วยฮอร์โมนรกหมู / นันทนิตย์ อนุศาสนะนันท์.

น.59 พืชผักโตใหญ่ใบสวย / นันทนิตย์ อนุศาสนะนันท์.

น.66 ฮอร์โมนพืช / ทอง ธรรมดา.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305