ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันเอ็ชไอวี/เอดส์ ของชายขายบริการในจังหวัดเชียงใหม่.

By: พุฒิพงศ์ มากมายContributor(s): พักตร์วิภา สุวรรณพรหม | เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ | หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผลMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 0857-8575Other title: Effectiveness of the HIV/AIDS prevention programme among male sex workers in Chiang Mai provinceSubject(s): กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย | ผู้ชายขายตัว -- ไทย | พฤติกรรมทางเพศ In: วารสารโรคเอดส์ 24, 3 (มิ.ย.-ก.ย. 2555) 124-132 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305