ความรู้ พฤติกรรมเสี่ยงและความคิดเห็นต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มนักเรียนและครูในโรงเรียนผู้พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย โครงการนำร่องภาคใต้ตอนล่าง.

By: ราตรี ศิริศรีตรีรักษ์Contributor(s): นวลตา อาภาคัพภะกุล | หทัยรัตน์ ศรีชัยชนะ | นิ่มอนงค์ ไทยเจริญMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 0857-8575Other title: Knowldge on risk behavior and opinion on HIV/AIDS infection among the students and teachers in the school for the deaf, a pilot study in lower Southen of ThailandSubject(s): กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การรักษา | คนหูหนวก In: วารสารโรคเอดส์ 24, 3 (มิ.ย.-ก.ย. 2555) 133-146 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305