คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจประกอบชุดวิชากฎหมายแพ่ง 1

By: วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2555 [2012]ISSN: 0857-9776.Subject(s): การถือครองที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | นิติกรรม -- ไทย | สัญญา -- ไทย
Contents:
เทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 4 วรรคสอง
นิติกรรมอำพราง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 155 วรรคสอง
ข้อความอันเป็นสาระสำคัญแห่งสัญญาจะต้องตกลงกันหมดทุกข้อ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 366 วรรคสอง
In: วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช 24, 1 (มิ.ย. 2555) 170-172
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

น.170 เทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 4 วรรคสอง

น.171 นิติกรรมอำพราง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 155 วรรคสอง

น.172 ข้อความอันเป็นสาระสำคัญแห่งสัญญาจะต้องตกลงกันหมดทุกข้อ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 366 วรรคสอง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305