คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจประกอบชุดวิชากฎหมายแพ่ง 2

By: วิกรณ์ รักษ์ปวงชนMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 0857-9776Subject(s): ทรัพย์ (กฎหมาย) | ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | นิติกรรม -- ไทย
Contents:
ลูกหนี้มิได้อยู่ในฐานะที่จะสามารถชำระหนี้ได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 211
การเพิกถอนการฉ้อฉล ตาม ป.พ.พ. มาตรา 237
ทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 437 วรรคสอง
In: วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช 24, 1 (มิ.ย. 2555) 173-175
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

น.173 ลูกหนี้มิได้อยู่ในฐานะที่จะสามารถชำระหนี้ได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 211

น.174 การเพิกถอนการฉ้อฉล ตาม ป.พ.พ. มาตรา 237

น.175 ทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 437 วรรคสอง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305