คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจประกอบวิชากฎหมายพาณิชย์ 1

By: วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2555 [2012]ISSN: 0857-9776.Subject(s): สัญญาเช่าซื้อ | เช่าซื้อ | สัญญาเช่า | อสังหาริมทรัพย์ | การขนส่งทางอากาศ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย
Contents:
ส่งมอบทรัพย์สินล้ำจำนวน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 466 ประกอบมาตรา 572
เช่าอสังหาริมทรัพย์กว่า 3 ปีขึ้นไป ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 538
ข้อยกเว้นหรือจำกัดความผิดของผู้ขนส่ง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 625
In: วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช 24, 1 (มิ.ย. 2555) 176-178
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

น.176 ส่งมอบทรัพย์สินล้ำจำนวน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 466 ประกอบมาตรา 572

น.177 เช่าอสังหาริมทรัพย์กว่า 3 ปีขึ้นไป ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 538

น.178 ข้อยกเว้นหรือจำกัดความผิดของผู้ขนส่ง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 625

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305