คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจประกอบชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน.

By: วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2555 [2012]ISSN: 0857-9776.Subject(s): การใช้ที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | อสังหาริมทรัพย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย
Contents:
ข้อยกเว้นส่วนควบ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 146
ผู้อยู่ในฐานะจดสิทธิของตนได้อยู่ก่อน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1300
ทางจำเป็น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1349
In: วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช 24, 1 (มิ.ย. 2555) 181-183
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

น.181 ข้อยกเว้นส่วนควบ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 146

น.182 ผู้อยู่ในฐานะจดสิทธิของตนได้อยู่ก่อน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1300

น.182 ทางจำเป็น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1349

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305