โครงการพัฒนาระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

By: สุรพล โศภนคณาภรณ์.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2555 [2012]ISSN: 0125-0523.Subject(s): พลังงานไฟฟ้า | อินโดจีน | กลุ่มประเทศอาเซียน -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ In: วิศวกรรมสาร 65, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2555) 58-67 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305