บทคัดย่อ การประชุมสามัญประจำปี 2552 สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย 26-27 กุมภาพันธ์ 2552 ณ เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ด.

Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2552 [2009]ISSN: 0125-8680.Subject(s): โรคผิวหนัง -- การรักษา | วิทยาผิวหนังและโรคผิวหนัง | Skin diseases -- Therapy | Dermatology
Contents:
การรักษาริ้วรอยบนใบหน้าด้วยเลเซอร์ลอกผิวระบบแบ่งส่วน -- Photothermolysis for the treatment of facial wrinkle
ประสิทธิผลของยา 0.05% เทรทิโนอินชนิดครีมในการลดรอยเหี่ยวย่นบริเวณแขนที่มีการเสื่อมจากแสงแดดในคนไทย, การศึกษาแบบสุ่ม เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมโดยปิดสองข้าง -- Efficacy of 0.05% tretinoin cream for treatment of wrinkle in photoaged skin of the forearm in Thai patients, a randomized double-blind placebo control trial
การรักษาริ้วรอยบนใบหน้าด้วยเลเซอร์ลอกผิวระบบแบ่งส่วน -- Photothermolysis for the treatment of facial wrinkle
ประสิทธิผลของยา 0.05% เทรทิโนอินชนิดครีมในการลดรอยเหี่ยวย่นบริเวณแขนที่มีการเสื่อมจากแสงแดดในคนไทย, การศึกษาแบบสุ่ม เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมโดยปิดสองข้าง -- Efficacy of 0.05% tretinoin cream for treatment of wrinkle in photoaged skin of the forearm in Thai patients, a randomized double-blind placebo control trial
การศึกษาลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วย chronic actinic dermatitis ในโรงพยาบาลรามาธิบดี: การศึกษาย้อนหลัง 10 ปี -- The clinical features of chronic actinic dermatitis in Ramathibodi hospital : a 10-year restrospective study --
การศึกษาประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยโรคด่างขาวที่ดื้อต่อการรักษา ด้วยเครื่องฉายแสง targeted broadband UVB phototherapy -- A prospective study of the efficacy of targeted broadband UVB phototherapy for vitiligo (generakized and segmental typed) ; preliminary report
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษาฝ้าด้วย Q-Switched Nd-Yag (1064 nm) laser แบบพลังงานต่ำ เทียบกับการใช้ยาทาฝ้าสูตรผสม 4% hydroquinone, 0.05% tretinoin, 0.01% fluocnolone acetonide โดยวิธีแบ่งครึ่งหน้า -- Comparative treatment of melasma with low-fluence Q-Switched Nd-Yag (1064 nm) laser versus topical triple combination (4% hydroquinone, 0.05% tretinoin, 0.01% fluocnolone acetonide): split face design
การศึกษาย้อนหลัง 10 ปีระบาดวิทยาและการรักษาการติดเชื้อ Atypical mycobaterium ที่ผิวหนัง ในโรงพยาบาลรามาธิบดี -- Epidenmiology and therapeutic options of atypical mycobacterium skin infection in Ramathibodi hospital: a decade retropective study
ผลข้างเคียงเฉียบพลันจากการรักษาด้วยแสงในโรงพยาบาลรามาธิบดี -- Acute adverse effects effects of phototherapy in Ramathibodi hospital
การศึกษาประสิทธิภาพของ fractional 1,550-nm ytterbium fiber laser เปรียบเทียบกับ variable square pulse 2,940-nm erbium:yag laser ในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา -- Periorbital rejuvennation with fractional 1,550-nm ytterbium/erbium fiber laser and variable square 2,940-nm erbium:yag laser in Asians: a comparison study
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ long pulse duration Q-Switched Nd:Yag 1064 nm laser อย่างเดียว เทียบกับการใช้ long pulse duration และ Q-Switched Nd:Yag 1064 nm laser ร่วมกับ carbon photoenhancer lotion ในการฟื้นฟูภาวะรูขุมขนขยายในผู้หญิงเอเชีย -- Split-face comparison between long pluse duration Nd:Yag 1064 nm laser alone versus combination long pulse duration and Q-Switched Nd:Yag 1064 nm laser with carbon photoenhancer lotion in the treatment of enlarged pores in Asian females
ผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาด้วย fractional 1550-nm erbium ไฟเบอร์เลเซอร์ในคนเอเชีย -- Side effects and complications of fractional 1550-nm erbium fiber laser treatment in Asian skin
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการรักษาแผลหลุมสิวโดยการปรับสภาพผิวเป็นส่วนๆด้วยเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ในชาวเอเชีย -- Efficacy and safety of fractional CO2 laser resufacing for treatment of atrophic acne scars in Asains
ผลของช่วงเวลาปล่อยแสงต่อผลการรักษาริ้วรอยรอบดวงตาด้วยเลเซอร์ ERBIUM:YAG ชนิด Variable square pulse (VSP) -- Effect of pulse width of a variable square pule (VSP) Erbium:Yag laser on the treatment outcome of periorbital wrinkles in Asians
การรักษารอยแตกของผิวหนัง ในผู้ป่วย skin phototypes IV-V ด้วย TriPollar radiofrequency -- Treatment of Striae distensae in skin phototypes IV-V with a TriPollar radiofrequency device
ผลของลักษณะทางคลินิก, ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม และ Dermatology life quality index ในความพร้อมที่จะจ่าย, time trade off ของผู้ป่วยโรคฝ้าต่อการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช -- The effect of clinical, socioeconomic data and dermatology life quality index on melasma patients' willingness to pay and time tradeoff for treatmant at Siriraj hospital
การลดสัดส่วนและการรักษาเซลลูไลท์ด้วยเครื่อง Tripollar radiofrequency -- Circumference reduction and cellulite treatment with a Tripoolar radiofrequency device: a pilot study
การศึกษาประสิทธิภาพของ 1064 nm. Nd:Yag laser ในการรักษา striae distensae -- Efficacy of 1064 nm. long pulsed Nd:Yag laser in the treatment of striae distensae
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษาสิวขนาดปานกลางและรุงแรงด้วยเลเซอร์ชนิด pulsed dye ที่ระดับความเข้มพลังงานที่แตกต่างกัน -- A comparative split face study using different purpuric and non-purpuric fluence level of 595-nm pulsed dye laser for treatment of moderate to servere acne vulgaris
การรักษาโรคด่างขาวโดยการใช้ยาทาโครลิมุสแบบทา -- Topical tacrolimus for the treatment of vitiligo
ผลของการใช้รังสีอัลตราไวโอเลตบีชนิดความยาวช่วงคลื่นแคบร่วมกับยาทาทาโครลิมัสและการใช้รังสีอัลตราไวโอเลตบีชนิดความยาวช่วงคลื่นแคบอย่างเดียวในการรักษาผู้ป่วยโรคด่างขาว -- Targeted narrowband UVB phototherapy plus topical tacrolimus and targeted narrowband UVB monotherapy for the treatment of vitiligo
ผลของยาเมตโทรเทรกเซตต่อระดับซีรั่มอินเตอร์ลิวคิน 22 ในผู้ป่วย moderate to servere plaque-type psoriasis --Effect of IL-22 in patients with moderate to servere plaque-type psoriasis
การศึกษาประสิทธิภาพของยาขี้ผึ้งทางโครลิมัส 0.1% เปรียบเทียบกับยาหลอก ในผู้ป่วยดิสคอยด์ ลูปัส อิริทรีมาโทซัส เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกของผื่น โดยมีกลุ่มควบคุมแบบสุ่ม -- The efficacy of tacrolimus ointment, 0.1% in the treatment of discoid lupau erythematosus to evaluate clinical improvement compare to placebo, a randomized, placebo-controlled, double-blind study
ประสิทธิภาพของการรับประทานยาไอเวอร์เม็กตินครั้งเดียวในการรักษาโรคหิด -- Single dose ivermectin in scabie
การศึกษาผลและความปลอดภัยของการใช้สปิคูลฟองน้ำ spongilla lacustris ร่วมกับน้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นสามเปอร์เซ็นต์ต่อผิวหนังในหนูขาว -- The study of the effect and safety of spongilla lacustris with 3% hydrogen peroxide in rat skin
การรักษาโรคซีบอเรอิคเตอมาไตติสด้วยยาทาภายนอก: การทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน -- Topical medications for seborrheic dermatitis : systematic review and meta-analysis
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการรักษาฝ้าโดยวิธีการใช้ยาทรานเนซามิกฉีดเข้าใต้ผิวหนังและการทายา 3%ไฮโดรควิโนน -- a comparative study on melasma treatment between tranexamic acid intrdermal injection and topical application of 3% hydroquinone
การศึกษาประสิทธิผลของโลชั่นที่มีส่วนประกอบของ 0.025%ไลโคชาลโคนเอ ในการรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ในเด็กเมื่อเทียบกับยาทา 1% ไฮโดรตอร์ติโซน -- A comparative study on the efficacy of 0.025% licochalcone a and 1%hydrocortisone for atopic dermatitis treatment
การเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาทาที่มีส่วนประกอบของเอ็นปาล์มมิโตอิลเอทาโนลาไมด์กับ 1% ไฮโดรคอร์ติโซนในการรักษาโรคซีบอเรอิคเดอมาไตติส -- A comparative study on effectiveness of N-palmitoylethanolamide cream versus 1% hydrocortisone cream for treatment of seborrheic dermatitis
การศึกษาประสิทธิภาพการรักษา รอยแตกลายด้วยเครื่องเลเซอร์ 1550-nm เส้นใยเออร์เบียมและผลข้างเคียง -- The efficacy of 1550-nm erbium doped fiber in striae alba
การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการรักษาโรคตุ่มน้ำพองใสด้วยยา prednisolone + azathioprine และ prednisolone + pulse cyclophosphamide ในโรงพยาบาลรามาธิบดี -- Corticosteroid sparing regimens in pemphigus vulgaris treatment Ramathibodi experience
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างเจลสารสกัดจากหัวหอมและยาหลอกในการรักษาแผลผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องชนิดขวาง: ชนิดเก็บข้อมูลไปข้างหน้าแบบอำพราง 2 ด้าน -- Effectiveness of onion extract gel versus placebo on Pfannenstiel's cesarean section scars: a prospective randomized double-blinded study
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรคกลากในมนุษย์และการสัมผัมสัตว์เลี้ยง -- Clinical correlation between human dermatophytosis and animal exposure
การตรวจ KOH examination ในโรคเชื้อราชั้นตื้นที่ผิวหนัง : หัตถการที่ต้องอาศัยประสบการณ์ -- KOH examination in superficial fungal infection of the skin: the experience-based procedure
การศึกษาประสิทธิภาพของยาโคลไทรมาโซลความเข้มข้น 1% แบบแป้งเปรียบเทียบกับแบบครีม ในการรักษาการติดเชื้อกลากที่ขาหนีบและเท้า -- Efficacy of clotrimazole 1% powder vs. clotrimazole 1% cream in primary treatment of tinea cruris and tinea pedis
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวไรกับการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบที่หน้าในผู้ป่วยผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง -- The relationship of house dust mite and facial dermatitis in atopic dermatitis patients
ผื่นผิวหนังอักเสบที่มือในช่างเสริมสวย -- Hand dermatitis in hairdressers
การศึกษาเปรียบเทียบผลต่อการสูญเสียน้ำ ความชื้นที่ผิวหนัง ที่ผิวหนังภายใน 3 สัปดาห์ หลังการทาครีมบำรุงผิวที่มีในสถาบันโรคผิวหนัง 1 ครั้ง -- A 3-week comparative study transepidermal water loss, skin hydration, after a single application of moisturizers available at the institute of dermatology
Bullous pemphigoid ในเด็ก -- Bullous pemphigoid in children
การศึกษาประสิทธิภาพของยาแคปไซซิน 0.025% ในการรักษาผื่นคันในผู้ป่วยเอดส์แบบ papular eruption -- Therapeutic effect of topical capsaicin 0.025% gel on pruritic papular eruption
ความชุกของโรคผิวหนังในผู้ต้องขังหญิงของทันฑสถานบำบัดพิเศษกลาง -- Prevalence of dermatologic disease in famale prisoner of central woman correctional institution
การรักษาฝ้าด้วยเลเซอร์ erbium:YAG ชนิด variable square pulse -- Treatment of melasma with variable square pulse erbium:YAG laser
การติดเชื้อ mycobacterium abscessus จากการฉีดสารเข้าใต้ผิวหนังเพื่อความงาม (mesotherapy) โดยช่างเสริมสวย: รายงานกลุ่มผู้ป่วย -- A series of mycobacterium abscessus infection following mesotherapy procedure by non-professional health personnel
In: วารสารโรคผิวหนัง 25, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2552) 1-84
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

น.1 การรักษาริ้วรอยบนใบหน้าด้วยเลเซอร์ลอกผิวระบบแบ่งส่วน -- Photothermolysis for the treatment of facial wrinkle

น.3 ประสิทธิผลของยา 0.05% เทรทิโนอินชนิดครีมในการลดรอยเหี่ยวย่นบริเวณแขนที่มีการเสื่อมจากแสงแดดในคนไทย, การศึกษาแบบสุ่ม เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมโดยปิดสองข้าง -- Efficacy of 0.05% tretinoin cream for treatment of wrinkle in photoaged skin of the forearm in Thai patients, a randomized double-blind placebo control trial

น.1 การรักษาริ้วรอยบนใบหน้าด้วยเลเซอร์ลอกผิวระบบแบ่งส่วน -- Photothermolysis for the treatment of facial wrinkle

น.3 ประสิทธิผลของยา 0.05% เทรทิโนอินชนิดครีมในการลดรอยเหี่ยวย่นบริเวณแขนที่มีการเสื่อมจากแสงแดดในคนไทย, การศึกษาแบบสุ่ม เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมโดยปิดสองข้าง -- Efficacy of 0.05% tretinoin cream for treatment of wrinkle in photoaged skin of the forearm in Thai patients, a randomized double-blind placebo control trial

น.5 การศึกษาลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วย chronic actinic dermatitis ในโรงพยาบาลรามาธิบดี: การศึกษาย้อนหลัง 10 ปี -- The clinical features of chronic actinic dermatitis in Ramathibodi hospital : a 10-year restrospective study --

น.7 การศึกษาประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยโรคด่างขาวที่ดื้อต่อการรักษา ด้วยเครื่องฉายแสง targeted broadband UVB phototherapy -- A prospective study of the efficacy of targeted broadband UVB phototherapy for vitiligo (generakized and segmental typed) ; preliminary report

น.9 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษาฝ้าด้วย Q-Switched Nd-Yag (1064 nm) laser แบบพลังงานต่ำ เทียบกับการใช้ยาทาฝ้าสูตรผสม 4% hydroquinone, 0.05% tretinoin, 0.01% fluocnolone acetonide โดยวิธีแบ่งครึ่งหน้า -- Comparative treatment of melasma with low-fluence Q-Switched Nd-Yag (1064 nm) laser versus topical triple combination (4% hydroquinone, 0.05% tretinoin, 0.01% fluocnolone acetonide): split face design

น.11 การศึกษาย้อนหลัง 10 ปีระบาดวิทยาและการรักษาการติดเชื้อ Atypical mycobaterium ที่ผิวหนัง ในโรงพยาบาลรามาธิบดี -- Epidenmiology and therapeutic options of atypical mycobacterium skin infection in Ramathibodi hospital: a decade retropective study

น.13 ผลข้างเคียงเฉียบพลันจากการรักษาด้วยแสงในโรงพยาบาลรามาธิบดี -- Acute adverse effects effects of phototherapy in Ramathibodi hospital

น.15 การศึกษาประสิทธิภาพของ fractional 1,550-nm ytterbium fiber laser เปรียบเทียบกับ variable square pulse 2,940-nm erbium:yag laser ในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา -- Periorbital rejuvennation with fractional 1,550-nm ytterbium/erbium fiber laser and variable square 2,940-nm erbium:yag laser in Asians: a comparison study

น.17 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ long pulse duration Q-Switched Nd:Yag 1064 nm laser อย่างเดียว เทียบกับการใช้ long pulse duration และ Q-Switched Nd:Yag 1064 nm laser ร่วมกับ carbon photoenhancer lotion ในการฟื้นฟูภาวะรูขุมขนขยายในผู้หญิงเอเชีย -- Split-face comparison between long pluse duration Nd:Yag 1064 nm laser alone versus combination long pulse duration and Q-Switched Nd:Yag 1064 nm laser with carbon photoenhancer lotion in the treatment of enlarged pores in Asian females

น.19 ผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาด้วย fractional 1550-nm erbium ไฟเบอร์เลเซอร์ในคนเอเชีย -- Side effects and complications of fractional 1550-nm erbium fiber laser treatment in Asian skin

น.21 ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการรักษาแผลหลุมสิวโดยการปรับสภาพผิวเป็นส่วนๆด้วยเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ในชาวเอเชีย -- Efficacy and safety of fractional CO2 laser resufacing for treatment of atrophic acne scars in Asains

น.23 ผลของช่วงเวลาปล่อยแสงต่อผลการรักษาริ้วรอยรอบดวงตาด้วยเลเซอร์ ERBIUM:YAG ชนิด Variable square pulse (VSP) -- Effect of pulse width of a variable square pule (VSP) Erbium:Yag laser on the treatment outcome of periorbital wrinkles in Asians

น.25 การรักษารอยแตกของผิวหนัง ในผู้ป่วย skin phototypes IV-V ด้วย TriPollar radiofrequency -- Treatment of Striae distensae in skin phototypes IV-V with a TriPollar radiofrequency device

น.27 ผลของลักษณะทางคลินิก, ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม และ Dermatology life quality index ในความพร้อมที่จะจ่าย, time trade off ของผู้ป่วยโรคฝ้าต่อการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช -- The effect of clinical, socioeconomic data and dermatology life quality index on melasma patients' willingness to pay and time tradeoff for treatmant at Siriraj hospital

น.29 การลดสัดส่วนและการรักษาเซลลูไลท์ด้วยเครื่อง Tripollar radiofrequency -- Circumference reduction and cellulite treatment with a Tripoolar radiofrequency device: a pilot study

น.31 การศึกษาประสิทธิภาพของ 1064 nm. Nd:Yag laser ในการรักษา striae distensae -- Efficacy of 1064 nm. long pulsed Nd:Yag laser in the treatment of striae distensae

น.33 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษาสิวขนาดปานกลางและรุงแรงด้วยเลเซอร์ชนิด pulsed dye ที่ระดับความเข้มพลังงานที่แตกต่างกัน -- A comparative split face study using different purpuric and non-purpuric fluence level of 595-nm pulsed dye laser for treatment of moderate to servere acne vulgaris

น.35 การรักษาโรคด่างขาวโดยการใช้ยาทาโครลิมุสแบบทา -- Topical tacrolimus for the treatment of vitiligo

น.37 ผลของการใช้รังสีอัลตราไวโอเลตบีชนิดความยาวช่วงคลื่นแคบร่วมกับยาทาทาโครลิมัสและการใช้รังสีอัลตราไวโอเลตบีชนิดความยาวช่วงคลื่นแคบอย่างเดียวในการรักษาผู้ป่วยโรคด่างขาว -- Targeted narrowband UVB phototherapy plus topical tacrolimus and targeted narrowband UVB monotherapy for the treatment of vitiligo

น.39 ผลของยาเมตโทรเทรกเซตต่อระดับซีรั่มอินเตอร์ลิวคิน 22 ในผู้ป่วย moderate to servere plaque-type psoriasis --Effect of IL-22 in patients with moderate to servere plaque-type psoriasis

น.41 การศึกษาประสิทธิภาพของยาขี้ผึ้งทางโครลิมัส 0.1% เปรียบเทียบกับยาหลอก ในผู้ป่วยดิสคอยด์ ลูปัส อิริทรีมาโทซัส เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกของผื่น โดยมีกลุ่มควบคุมแบบสุ่ม -- The efficacy of tacrolimus ointment, 0.1% in the treatment of discoid lupau erythematosus to evaluate clinical improvement compare to placebo, a randomized, placebo-controlled, double-blind study

น.43 ประสิทธิภาพของการรับประทานยาไอเวอร์เม็กตินครั้งเดียวในการรักษาโรคหิด -- Single dose ivermectin in scabie

น.45 การศึกษาผลและความปลอดภัยของการใช้สปิคูลฟองน้ำ spongilla lacustris ร่วมกับน้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นสามเปอร์เซ็นต์ต่อผิวหนังในหนูขาว -- The study of the effect and safety of spongilla lacustris with 3% hydrogen peroxide in rat skin

น.47 การรักษาโรคซีบอเรอิคเตอมาไตติสด้วยยาทาภายนอก: การทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน -- Topical medications for seborrheic dermatitis : systematic review and meta-analysis

น.49 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการรักษาฝ้าโดยวิธีการใช้ยาทรานเนซามิกฉีดเข้าใต้ผิวหนังและการทายา 3%ไฮโดรควิโนน -- a comparative study on melasma treatment between tranexamic acid intrdermal injection and topical application of 3% hydroquinone

น.51 การศึกษาประสิทธิผลของโลชั่นที่มีส่วนประกอบของ 0.025%ไลโคชาลโคนเอ ในการรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ในเด็กเมื่อเทียบกับยาทา 1% ไฮโดรตอร์ติโซน -- A comparative study on the efficacy of 0.025% licochalcone a and 1%hydrocortisone for atopic dermatitis treatment

น.53 การเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาทาที่มีส่วนประกอบของเอ็นปาล์มมิโตอิลเอทาโนลาไมด์กับ 1% ไฮโดรคอร์ติโซนในการรักษาโรคซีบอเรอิคเดอมาไตติส -- A comparative study on effectiveness of N-palmitoylethanolamide cream versus 1% hydrocortisone cream for treatment of seborrheic dermatitis

น.55 การศึกษาประสิทธิภาพการรักษา รอยแตกลายด้วยเครื่องเลเซอร์ 1550-nm เส้นใยเออร์เบียมและผลข้างเคียง -- The efficacy of 1550-nm erbium doped fiber in striae alba

น.57 การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการรักษาโรคตุ่มน้ำพองใสด้วยยา prednisolone + azathioprine และ prednisolone + pulse cyclophosphamide ในโรงพยาบาลรามาธิบดี -- Corticosteroid sparing regimens in pemphigus vulgaris treatment Ramathibodi experience

น.59 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างเจลสารสกัดจากหัวหอมและยาหลอกในการรักษาแผลผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องชนิดขวาง: ชนิดเก็บข้อมูลไปข้างหน้าแบบอำพราง 2 ด้าน -- Effectiveness of onion extract gel versus placebo on Pfannenstiel's cesarean section scars: a prospective randomized double-blinded study

น.61 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรคกลากในมนุษย์และการสัมผัมสัตว์เลี้ยง -- Clinical correlation between human dermatophytosis and animal exposure

น.63 การตรวจ KOH examination ในโรคเชื้อราชั้นตื้นที่ผิวหนัง : หัตถการที่ต้องอาศัยประสบการณ์ -- KOH examination in superficial fungal infection of the skin: the experience-based procedure

น.65 การศึกษาประสิทธิภาพของยาโคลไทรมาโซลความเข้มข้น 1% แบบแป้งเปรียบเทียบกับแบบครีม ในการรักษาการติดเชื้อกลากที่ขาหนีบและเท้า -- Efficacy of clotrimazole 1% powder vs. clotrimazole 1% cream in primary treatment of tinea cruris and tinea pedis

น.67 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวไรกับการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบที่หน้าในผู้ป่วยผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง -- The relationship of house dust mite and facial dermatitis in atopic dermatitis patients

น.69 ผื่นผิวหนังอักเสบที่มือในช่างเสริมสวย -- Hand dermatitis in hairdressers

น.71 การศึกษาเปรียบเทียบผลต่อการสูญเสียน้ำ ความชื้นที่ผิวหนัง ที่ผิวหนังภายใน 3 สัปดาห์ หลังการทาครีมบำรุงผิวที่มีในสถาบันโรคผิวหนัง 1 ครั้ง -- A 3-week comparative study transepidermal water loss, skin hydration, after a single application of moisturizers available at the institute of dermatology

น.73 Bullous pemphigoid ในเด็ก -- Bullous pemphigoid in children

น.75 การศึกษาประสิทธิภาพของยาแคปไซซิน 0.025% ในการรักษาผื่นคันในผู้ป่วยเอดส์แบบ papular eruption -- Therapeutic effect of topical capsaicin 0.025% gel on pruritic papular eruption

น.77 ความชุกของโรคผิวหนังในผู้ต้องขังหญิงของทันฑสถานบำบัดพิเศษกลาง -- Prevalence of dermatologic disease in famale prisoner of central woman correctional institution

น.79 การรักษาฝ้าด้วยเลเซอร์ erbium:YAG ชนิด variable square pulse -- Treatment of melasma with variable square pulse erbium:YAG laser

น.81 การติดเชื้อ mycobacterium abscessus จากการฉีดสารเข้าใต้ผิวหนังเพื่อความงาม (mesotherapy) โดยช่างเสริมสวย: รายงานกลุ่มผู้ป่วย -- A series of mycobacterium abscessus infection following mesotherapy procedure by non-professional health personnel

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305