การศึกษาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงและปัญหาสุขภาพเยาวชน.

By: ยุพา พูนขำContributor(s): ประกายดาว พรหมประพัฒน์ | กอบกุล ไพศาลอัชพงษ์ | รณภูมิ สามัคคีคารมย์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISBN: 0859-5453Other title: The study to promote youth health and prevention of risk behaviours and health problems among youthsSubject(s): การส่งเสริมสุขภาพ -- ไทย -- เยาวชน | พฤติกรรมสุขภาพ -- การป้องกันและควบคุม In: วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 35, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 48-65 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย ; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305