ปัจจัยที่มีผลต่อการคิดแยก และเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากร โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร.

By: สุภาวิณี ประดับคำContributor(s): วันดี โตรักษา | สุวรรณา จันทร์ประเสริฐMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISBN: 0859-5453Other title: Factors affecting the behavior in separation and collection of infectious waste of the staff of the Bangkok metropolitan administration general hospital (Klang hospital)Subject(s): ขยะติดเชื้อ -- วิจัย | การแยกขยะ In: วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 35, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 103-117 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย ; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305