พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯใช้บังคับกับการประเมินและการอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากรเพียงใด.

By: ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
Contributor(s): ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2555 [2012]ISSN: 0125-0558.Subject(s): กฎหมายปกครอง -- ไทย | การกระทำในทางปกครอง -- ไทย | การอุทธรณ์ทางการปกครองOnline resources: เอกสารฉับบเต็ม In: ดุลพาห 59, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2555) 157-173
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305