หนี้ร่วมค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

By: ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรมContributor(s): ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรมMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 0125-5991Subject(s): ภาษีโรงเรือนและที่ดิน -- ไทย -- พัทยา -- การศึกษาเฉพาะกรณี | คำพิพากษาศาล | คดีและการสู้คดี In: สรรพากรสาส์น 59, 8 (ส.ค. 2555) 61-67 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus

คำพิพากษาศาลฏีกาที่ 6610/2555 เมืองพัทยา โจทก์ นายประวิทย์หรืออิทธิเดช เงินแย้มกับพวก จำเลย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305