อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนเพื่อการป้งกันควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพผลกรณีอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร.

By: พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสงMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 1685-6481Other title: Empower of disease control at district level for the effective disease prevention and control: case of Muang district, Yasthon provinceSubject(s): โรคติดต่อ -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย -- ยโสธร | ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย -- ยโสธร | วัณโรค -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย -- ยโสธร In: วารสารควบคุมโรค 38, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 147-156 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305