ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อารเกิดฟันผุของเด็กไทย อายุ 3-5 ปี เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ยากจนและไม่ยากจน.

By: สุณี วงศ์คงคาเทพMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISBN: 0858-6527Other title: Factor related to dental caries among Thao children aged 3-5 years compare poor and non-poor groupsSubject(s): ฟันผุ -- วิจัย In: วิทยาสารทันตสาธารณสุข 17, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 55) 60-79 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305