การสนับสนุนในระยะคลอดของพยาบาลตามการรับรู้ ของมารดาที่มาคลอดในโรงพยาบาลชลบุรี.

By: สุรีรัตน์ ธาราศักดิ์Contributor(s): ศิริวรรณ แสงอินทร์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISBN: 0125-6882Other title: Labor support by nurse as perceived by laboring mothers in Chonburi hospitalSubject(s): การคลอด -- วิจัย -- ชลบุรี In: วารสารโรงพยาบาลชลบุรี 37, 2 (พ.ค.-ส.ค. 55) 79-84 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305