"ภาพ" ปรากฏของไทยในสื่อลาว.

By: อดิศร เสมแย้มMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISBN: 0125-3638Subject(s): ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ลาว In: เอเชียปริทัศน์ 33, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2555) 51-81.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Professor Direck Jayanama Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305