พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

By: เพลินจันทร์ เรืองวิรุฬMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2554 [2011]ISSN: 0859-8339Other title: The HIV risk behavior among grade 11 students in Uttaradit provinceSubject(s): การติดเชื้อเอชไอวี | กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย -- อุตรดิตถ์ | นักเรียนมัธยมศึกษา -- พฤติกรรมทางเพศ -- ไทย In: วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 26, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2554) 231-240 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305