ทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ.

By: อุไร เดชพลกรังContributor(s): เล็ก สมบัติ | สุภัทรา แก้วชาญศิลป์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2554 [2011]ISSN: 0859-8339Other title: The opinion of Thammasat university students towards active agingSubject(s): ผู้สูงอายุ -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- ทัศนคติ In: วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 26, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2554) 241-252 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305