ความรับผิดทางแพ่งจากการใช้บัตรเครดิต (กรณีมีเซลสลิป)

By: มนูญธรรม ปรีชาไวMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 1906-3253Other title: Civil liability from credit card transactions (with sales slip)Subject(s): บัตรเครดิต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย In: วารสารกระบวนการยุติธรรม 5, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2555) 23-42
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305