สร้างทุนมนุษย์คนไทยรองรับประชาคมอาเซียนอย่างไร

By: จีระ หงส์ลดารมภ์, 2488-Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 1905-5986Subject(s): การบริหารงานบุคคล -- ไทย -- การควบคุมคุณภาพ | การบริหารงานบุคคล -- ไทย | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ In: Journal of Human Resource intelligence : HRi 7, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2555) 47-54;ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

เป็นการสรุปเนื้อหาของการสัมมนาสาธารณะ เรื่อง " 8K's+5K's : ทุนมนุษย์คนไทยรองรับประชาคมอาเซียน" เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305