ประเทศไทยมีประโยชน์ 3 เรื่องที่มองไม่เห็นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2015

By: จีระ หงส์ลดารมภ์, 2488-Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 1685-618XSubject(s): กลุ่มประเทศอาเซียน In: engineering today 10, 117 (ก.ย. 2555) 86-87
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305