โครงการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกรุงเทพมหานคร

By: ปธาน สุวรรณมงคลMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: thaeng Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 0857-6955Subject(s): กรุงเทพมหานคร -- การบริหาร -- วิจัย In: วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 25, 2 (ก.ค-ธ.ค. 2555) 5-19
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus

บทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305