ปัญหาเกี่ยวกับการออกกฎหมายลำดับรองในทางภาษีอากร.

By: พรรษมน สิริกุลพัฒนสารMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 1906-2850Other title: Problems in enacting tax subordinate legislationSubject(s): ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | กฎหมายที่ออกตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย -- ไทย In: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 5, 4 (ต.ค. 2555) 124-134
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305