สิทธิชุมชนในการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ : ศึกษากรณีชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอุ้มผาง

By: เพ็ญพรรณ อินทปันตีMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 1906-2850Other title: Community right towards natural resource explotation and management : case study of Karen communities in Um Phang Wildlife SanctuarySubject(s): ทรัพยากรธรรมชาติร่วม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | ทรัพยากรธรรมชาติร่วม -- ไทย -- ตาก -- การจัดการ -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง | สิทธิพลเมือง -- ไทย In: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 5, 4 (ต.ค. 2555) 157-168
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305