กองทุนประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

By: รสสุคนธ์ ตันติวงศ์กรMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 1906-2850Other title: Life insurance funds under Life Insurance Act (edition 2) B.E. 2551Subject(s): ประกันชีวิต -- การเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย In: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 5, 4 (ต.ค. 2555) 180-190
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305