ปัญหาภาษีเงินได้ระหว่างประเทศเกี่ยวกับเงินปันผล.

By: ศิริธร แสงจันทร์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 1906-2850Other title: International income tax problems on dividendSubject(s): เงินปันผล -- ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย In: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 5, 4 (ต.ค. 2555) 234-240
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305