มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจค้าปลีก.

By: อรทัย แซ่เบ๊.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2555 [2012]ISSN: 1906-2850.Other title: Legal measures concerning retail business.Subject(s): การขายปลีก -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย In: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 5, 4 (ต.ค. 2555) 313-323
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305