ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบเก็บภาพเช็ค : ศึกษาเฉพาะกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.

By: กัลยดา วัฒนกาญจนาMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 1906-2850Other title: Imaged cheque clearing and archive system : study on civil and commercial codeSubject(s): ระบบการหักบัญชีเช็ค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย In: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 6, 1 (ต.ค. 2555) 269-279
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305