ความตกลงกรอบว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสาธารณรัฐอินเดียกับอาเซียน ค.ศ. 2003 และความตกลงเกี่ยวเนื่อง : บทวิเคราะห์ทางกฎหมายในการเปิดเสรีการค้าด้านสินค้า.

By: ดิษยา สินศิริ.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2555 [2012]ISSN: 1906-2850.Other title: Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Republic of India and The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 2003 and related agreements : a legal analysis on trade in goods.Subject(s): การค้าเสรี -- กลุ่มประเทศเอเชียใต้ | การค้าเสรี -- อินเดีย | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- อินเดียOnline resources: View online article In: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 6, 1 (ต.ค. 2555) 352-362
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305