เสรีภาพสื่อมวลชนกับการละเมิดสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 35 วรรคสอง.

By: ปัญจพาณ์ นรถีMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 1906-2850Other title: Freedom of the media and an infringement of privacy right under the constitusion section 35 paragraph 2Subject(s): สื่อมวลชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย In: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 6, 2 (ต.ค. 2555) 109-116
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305