มาตรการทางกฎหมายในการเสริมสร้างความเข็มแข็งตามหลักประชาธิปไตยให้แก่พรรคการเมือง.

By: พรรณรัตน์ ดิษฐ์เจริญMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 1906-2850Other title: Legal measures for strengthening democracy to political partySubject(s): พรรคการเมือง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย In: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 6, 2 (ต.ค. 2555) 117-128
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305